Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi cần khách hàng cung cấp những thông tin cần thiết gồm: họ tên, email, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng và địa chỉ khi đăng ký tư vấn hoặc mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi dùng những thông tin này để liên hệ với khách hàng để có thể tư vấn, xác nhận thông tin hoặc đơn hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong một số trường hợp khi cần.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website khutinhdien.net.
  • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật tốt nhất.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng khi cung cấp trên website khutinhdien.net được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa.